Mundhygiejne Siwak

Mundhygiejne Siwak

Det er vigtigt at opretholde en god mundhygiejne for at undgå sygdomme i tænderne og deres støttevæv. God mundhygiejne har til formål at fjerne eller formindske bakteriebelægningerne

på tænderne. Hermed forebygger man udviklingen af caries, tandkødsbetændelse (gingivitis), paradentose (parodontitis), betændelse omkring tandimplantater (periimplantitis) og dårlig ånde.

Meget forskning viser at der er en direkte sammenhæng mellem dårlig mundhygiejne og en række almene sygdomme. Hvis du ikke børster tænderne dagligt, eller kun børster dem meget dårligt, kan der hurtigt opstå risiko for at sygdomsfremkaldende bakterier bliver overført fra munden og til resten af kroppen. 

Betændelse i og omkring tænder og implantater kan desuden påvirke vores generelle helbredstilstand og øge risikoen for at udvikle sygdomme som diabetes og lungebetændelse samt hjertekarsygdomme [1].

I Danmark blev tandbørsten kendt fra 1700-tallet, men blev først almindeligt udbredt fra 1900-tallets begyndelse [2].

Profeten (fvmh) har rådet os til at opretholde en god mundhygiejne. Profeten (fvmh) har nok været den første til at understrege vigtigheden ved en god mundhygiejne. For over 1400 år siden, opfordrede han sit folk til god mundhygiejne og lærte dem om vigtigheden derved, i en tid hvor viden om tænder og dets sygdomme var meget begrænset.

Han har udtalt:

 

”Had it not been difficult for my followers, I would have ordered them to use the siwâk before each prayer (Bukhari, Muslim, Abu Dâwood)

Han har også udtalt:

”The use of the siwâk purifies the mouth and pleases Allah”. (Bukhari, Nasâi, Ibn Mâjah, Ahmed)

Profeten (fvmh) børstede tænder flere gange dagligt. Han børstede også tænder mens han fastede. Når han havde været ude, børstede han sine tænder som det første, når han kom hjem.

Han børstede tænder efter han havde drukket mælk, og opforderede andre til at gøre det samme, da han udtalte:

”Rinse your mouths after drinking milk for there is some greasiness in it” (Ibn Mâjah).

Shurayh ibn Hâni fortæller:

”I asked A’ishah what the Prophet (pbuh) use to do first after entering the house. She replied: First, he used to cleanse his teeth with the siwâk. (Muslim)

A’ishah har berettet:

”Whenever the Prophet (pbuh) would wake up (from sleep) at night for night prayer, he would clean his mouth (and teeth) with siwâk”. (Bukhari and Muslim)

’Âmir ibn Rabee’ah har berettet:

”I was the Messenger of Allah (pbuh) using the siwâk on several occasions while he was fasting”. (Bukhari)

 

Siwâk/miswâk – den naturlige tandbørste

Siwâk eller miswâk er det arabiske navn på et træet ”Salvadore Persica”, som vokser i den arabiske halvø. Dets grene anvendes som en naturlig tandbørste. Miswâk nævnes i flere hadith. Se også hadith i ovenstående vers. 

A’ishah har berettet:

”The Prophet (pbuh) said: Siwâk purifies the mouth and pleases the Lord”. (Bukhari) 

Anas narrated:

”The Prophet (pbuh) said: I have instructed you to (clean your teeth with) siwâk repeatedly”. (Bukhari)

Der findes mange helbredsmæssige fordele ved at anvende miswâk, og der findes efterhånden en del forskning:

  • Bakteriedræbende – studier viser at miswak er stært bakteriedræbende [3].

  • Fjerner madrester

  • Antioxidant, svampehæmmende, virushæmmende, antiinflammatorisk, smertestillende [4]

  • Lysner tænderne, bl.a. pga. indholdet af chlorid og silicium.

  • Heler sår i munden og fjerner inflammation

  • Forebygger dannelsen af bakterier ved at øge surhedsgraden i munden. Indholdet af trimethylamine hjælper med at mindske PH værdien i munden, som mindsker muligheden for at bakterievækst.

  • Styrker tandkødet. Indholdet a C vitamin og betasitosterol hjælper med at styrke kapillærerne, som nærer tandkødet, og sørger for tilstrækkelig blodtilførsel til gummerne. C vitamin hjælper derudover mod infektioner i tandkødet.

  • Forebygger mund- og tandsygdomme

  • Studier viser at miswak kan være mere effektiv til at fjerne plak end en normal tandbørste [5]

Faktaboks: Børst tænder – også for hjertets skyld

Mennesker med dårlig mundhygiejne får oftere hjertesygdomme end de, der børster tænder regelmæssigt, viser en ny, engelsk forskning. Forklaringen kan ligge i kroppens svar på betændelse.

Karius og Baktus udgør måske en større trussel mod vores helbred, end vi var klar over. Engelske forskere har vist påvist en tydelig sammenhæng mellem god tandhygiejne og en lavere risiko for hjertesygdom.

Spørgsmål om børstning
Som led i en storstilet sundhedsmonitorering udspørges et repræsentativt udvalg af skotter med jævne mellemrum om deres helbred, livsstil og sundhedsadfærd. I den forbindelse svarede knap 12.000 mænd og kvinder over 35 år i 1995, 1998 og i 2003 også på spørgsmål om deres mundhygiejne, blandt andet om hvor ofte de børster tænder og hvor tit de går til tandlæge.

62 procent af dem svarede, at de gik til tandlæge hvert halve år og 71 procent rapporterede, at de børstede tænder to gange om dagen. Forskere fra London Universitets afdeling for epidemiologi og folkesundhed sammenholdt svarene om mundhygiejnen med oplysninger om deltagernes helbred og sociale forhold, især med faktorer, der øger risikoen for hjertesygdomme, så som overvægt, rygning eller arvelige sygdomme.

Derefter undersøgte forskerne, hvor mange og hvem af deltagerne, der sidenhen havde fået konstateret hjertesygdomme, som for eksempel blodprop i hjertet, kransåreforsnævringer eller hjertesvigt.
Selv efter hensyntagen til de andre risikofaktorer, fandt forskerne en 70 procent større risiko for hjertesygdomme hos de, der ikke børstede tænder, sammenlignet med de, der børstede tænder to gange dagligt.

Betændelse i kroppen
Forklaringen på deres fund kunne, ifølge forskerne, hænge sammen med kroppens betændelsesreaktioner. De senere år har det vist sig, at betændelsesceller ser ud til at spille en væsentlig rolle for udviklingen af åreforkalkning. Samtidig ved man, at dårlig mundhygiejne fører til tandkødsbetændelse, som også kan brede sig til knoglevævet omkring tandrødderne.

Forskerne foreslår, at en sådan langvarig betændelse i mundhulen kan starte en afværgereaktion i kroppen, som også kunne have betydning for opståen af åreforkalkning.
I blodprøver fra deltagerne undersøgte forskerne bestemte proteiner, CRP og fibrinogen, som giver et mål for graden af betændelsesreaktion i kroppen. De fandt, at begge proteiner var forhøjede hos de af deltagerne, der kun børstede tænder sjældent, i modsætning til de, der børstede tænder dagligt.

Forskerne understreger, at deres resultater ikke beviser, at dårlig mundhygiejne er en direkte årsag til hjertesygdom, men blot dokumenterer sammenhængen. Årsagerne må undersøges nærmere i fremtidig forskning, siger de.
Undersøgelsen er offentliggjort i British Medical Journal.

Faktaboks: Færre tilfælde af caries hos miswak-brugere

En gruppe forskere ville undersøge forekomsten af caries hos både folk der brugte miswak og ikke gjorde.

240 personer blev delt op i to gruppe a 120. Den ene gruppe blev bedt om at bruge miswak og den anden gruppe skulle udelukkende bruge normal tandbørste. De blev fulgt i 2 år, og efter studiet kunne man se at forekomsten af caries var langt lavere hos miswakgruppen, fremfor gruppen der brugte normal tandbørste. Forskererne konkluderede derfor at miswak kan anvendes til daglig tandbørstning, da det reducerer caries.

Kilde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27965502

Study of Caries Prevalence among Miswak and Non-Miswak Users: A Prospective Study.

Indholdstoffer

Æteriske olier, linol og stearinsyre, flourid, calcium, fosfor, silicium, klorid, antioxidanter, alkaloider, flavanoider, tanniner, saponiner, resin, vitamin C [6]

Sådan bruges miswâk:

Mange steder købes miswak i emballage og grenen er derfor allerede blød og kan hurtigt bruges. Hvis grenen er meget tør, kan man ligge den lidt i blød.

Du skal klippe eller tygge et lille stykke af barken af, og tygge det indtil det bliver blødt og fibrene kan spredes ud som en lille børste. Miswâk bruges uden tandpasta, men man kan med fordel dyppe spidsen i lidt vand før brug.

Husk at klippe enden grenen af regelmæssigt (f.eks. hver 2 dag)

Miswak kan købes forskellige steder. Fx. hos Islamguide eller Zahra books.

Kilder

[1] Tandlægeforeningen

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27177110

Antibacterial activity of Miswak Salvadora persica extracts against isolated and genetically identified oral cavity pathogens.

[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25935172

https://www.smj.org.sa/index.php/smj/article/view/smj.2015.5.10785/7258

A review of the therapeutic effects of using miswak (Salvadora Persica) on oral health.

[5] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15643758

Comparative effect of chewing sticks and toothbrushing on plaque removal and gingival health.

[6] http://www.jpbsonline.org/article.asp?issn=0975-7406;year=2011;volume=3;issue=1;spage=113;epage=117;aulast=Akhtar

A review on phytochemical and pharmacological investigations of miswak (Salvadora persica Linn)